Skip to main content

De vereniging

Ontmoetingen

ALV 

De leden komen jaarlijks bij elkaar op de algemene ledenvergadering om het beleid van het bestuur te bespreken. tevens worden daar  presentaties gegeven door de kunstenaars die de nieuwe jaar- en inschrijfpenning hebben ontworpen. 's Middags is er een penningmarkt waarbij kunstenaars of leden penningen kunnen kopen en verkopen tegen scherpe prijzen. We houden deze bijeenkomst altijd op een boeiende cultuurhistorische locatie, zo mogelijk met rondleiding.

Atelierbezoeken

Regelmatig gaan groepjes van onze leden kijken in het atelier van een penningkunstenaar. Deze vertelt dan over het werk, de inspiratiebronnen en het procedé van ontwerp tot productie. Het is zeer boeiend om een beeld te krijgen van de werkruimte en gedachtenwereld van de kunstenaar zelf.

Informatieuitwisseling

Als u een penning heeft waarvan de maker onbekend is of heeft un andere vragen, dan helpen wij u graag. Er zijn verschillende specialisten in onze vereniging en we hebben een rijke historie. Ook hebben we contacten met musea: het Rijks, Beelden aan Zee, het Teylers en andere. Verschilende buitenlandse musea zijn lid. Er gaan bijna dagelijks mails heen en weer over penningonderwerpen.

Het bestuur

Het bestuur organiseert ledenbijeenkomsten, inimaal één keer per jaar. De penningmakers die een opdracht krijgen worden gekozen door het bestuur. Daarvoor maken de kunstenaar-bestuursleden een voorselectie. Zij begeleiden ook de ontwerpers in het hele proces. We streven naar een balans in traditioneel gegoten bronzen penningen en meer experimentele ontwerpen. Internationaal staat nederland bekend om haar hoge kwaliteit van penningmakers en vooruitstrevend beleid. Dat willen we graag zo houden.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

Paul Albers voorzitter
Jan Kamps secretaris
Marc van Remundt penningverkoop (zie webshop)
Marius de Goeje penningmeester


Da van Daalen kunstenaar

 

Statuten van de vereniging

Huishoudelijk reglement

Culturele ANBI gegevens

IBAN: NL65 INGB 0000096820
KvK nummer: 40531925
RSIN 816092266

De Beeldenaar

De Beeldenaar, tweemaandelijks tijdschrift voor Numismatiek en Penningkunst, is het tijdschrift van het Koninklijk Nederlandse Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst samen. Als lid van de VPK ontvangt u het tijdschrift gratis. Website van De Beeldenaar.

De penningcollectie

Onze collectie is begonnen in 1925. Vanaf de oprichting groeit die jaarlijks met één tot drie penningen. Ook worden soms penningen aan onze vereniging geschonken. De basiscollectie bewaren we in tweevoud in het depot van het Rijks Museum. Af en toe stellen we ze tentoon, maar de collectie is vooral bedoeld om leden de gelegenheid te geven zelf voor een redelijk bedrag een collectie op te bouwen. Penningen nemen niet veel plaats in maar zijn stuk voor stuk kunststukjes.

We proberen enerzijds de conventionele tweezijdige ronde penning in ere te houden, maar daarnaast geven we veel ruimte aan experimenten door telkens weer nieuwe kunstenaars aan te trekken die misschien voor ons een eerste penning maken. Daarvoor worden ze zo nodig begeleid door ervaren kunstenaar-bestuursleden. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een internationaal zeer gewaardeerde collectie die bepaald niet oubollig is.

De FIDEM

Dit is de wereldorganisatie voor penningen. Elke twee jaar organiseert zij een congres, penningmarkt en tentoonstelling, telkens in een ander gastland. In 2018 is dat Canada. Wij steunen de Fidem door ons lidmaatschap en een jaarlijkse bijdrage van duizend euro voor  de organisatiekosten in Nederland. Leden van deze vereniging zijn verzamelaars, handelaren, museaconservatoren en vele kunstenaars. De FIDEM heeft een eigen website.

Archief

Jaarverslagen 1940-1945