Skip to main content

Vereniging voor Penningkunst

De VPK vraagt jaarlijks twee Nederlandse kunstenaars om een penning te ontwerpen. Bij goedkeuring worden deze in het voorjaar gepresenteerd aan de leden. We streven naar één penning in brons of een ander metaal, en voor de tweede heeft de kunstenaar een vrije materiaalkeuze. Het kunnen ervaren penningmakers zijn, maar ook kunstenaars die voor het eerst een penning ontwerpen en daarbij begeleid worden. Doordachte vormgeving en beeldende kwaliteit zijn leidend bij elke opdracht. De leden betalen een basiscontributie van negentig euro en kunnen tegen kostprijs inschrijven op de penningen die in het najaar verzonden worden. De ledenprijs ligt momenteel tussen de honderd en honderdvijftig euro. Voor niet leden is dit het dubbele.

We zijn een kleine vereniging van liefhebbers, verzamelaars en beeldende kunstenaars, maar met internationale statuur. Wij steunen de FIDEM, de wereld-organisatie van penningverenigingen, penningmakers en verzamelaars. In het blad De Beeldenaar vindt u diepgaande artikelen over penningkunst.

Wij verkopen exemplaren uit de voorraad van voorgaande jaren (zie onze webshop). Ook laten we penningen ontwerpen voor speciale gelegenheden: een geboortepenning of een huwelijks c.q. relatiepenning, ook deze zijn hier te verkrijgen.