Skip to main content

Diversen

- Boeken - 

 

Een beeld van een penning

Exposities in Pulchri Studio

Het boek ‘een Beeld van een Penning’ is in 2014 uitgebracht door de VPK ter gelegenheid van de twee exposities in 2014 in Pulchri Studio in Den Haag.

Opgenomen zijn foto’s van werk van de kunstenaars en hun visie op het fenomeen Penning, en foto’s van de twee exposities in Pulchri Studio in januari en juli 2014.

Karel Soudijn en Herman Gerritsen schreven ieder een artikel, de lezingen die Pauline Hoeboer, Niko de Wit, Mirjam Mieras en Frank Letterie gaven tijdens de expositie in januari, zijn opgenomen. Met de opgenomen QR-code zijn de tentoonstellingen in Pulchri interactief te bekijken. Het boekje is mede-mogelijk gemaakt door het Prins Bernhardfonds en het Fonds Numismatiek.

Door de bijzondere vormgeving is het niet alleen interessant voor liefhebbers van beeldende kunst, in het bijzonder de penningkunst, maar het boekje verdient ook de aandacht van boekliefhebbers. Bekijk de inhoudsopgave.

Het boek is te bestellen door € 5,- (+€ 7,50 voor verzending in Nederland tenzij het met een penning besteld  wordt; voor verzending naar ander Europees land +€ 10,-, en Buiten Europa en VK +€ 20,-) over te maken naar NL65 INGB 0000096820 t.n.v. Vereniging voor Penningkunst, o.v.v. Boekje en uw volledige adres.

 

Handzame sculptuur

De geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst

De Vereniging voor Penningkunst, heeft in de afgelopen 75 jaar aan meer dan honderd beeldhouwers opdracht gegeven een penning te ontwerpen. Kern van het jubileumboek is de overgang van de medailleurspenning naar de gemodelleerde beeldhouwerspenning, van een sterk op de traditie gerichte vormgeving naar een vorm van zelfstandige beeldhouwkunst die onderzoekt wat de mogelijkheden zijn binnen een beperkte vorm; ofwel hoe vormdwang kan leiden tot vormvondst.

Na de inleiding zijn alle 137 verenigings-uitgaven met voor- en keerzijde in kleur afgebeeld en van commentaar voorzien. Aan bod komen de herkomst van de penning zelf, de makers en hun werk, Esser en zijn invloed en het verband tussen beeldhouwkunst en penningkunst.

Enige namen: Mari Andriessen, Jan Bronner, Oswald Wenckebach, Charlotte van Pallandt, Piet Esser, Eric Claus, Geer Steyn, Theo van de Vathorst, Marianne Letterie, Elisabeth Varga en Bruno Ninaber van Eijben.

Uitverkocht

 

Over the Edge

Penningkunst in de 21ste eeuw

Ter stimulering van de ontwikkeling van de penningkunst in Nederland heeft de Vereniging voor Penningkunst het initiatief genomen een masterclass te organiseren. Daarbij stond de ontwikkeling van het beeldend denken centraal. In zeven maandelijkse sessies hebben zeven kunstenaars onder leiding van Geer Steyn, beeldhouwer, penningkunstenaar en docent beeldhouwen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag, hun eigen ontwerpen in dialoog besproken en verder ontwikkeld. Een aantal voor de penningkunst typische waarden als maat, vorm, tweezijdigheid, materiaal en de betekenis van het gebaar kwamen daarbij aan de orde.

In deze publicatie wordt van de masterclass in woord en beeld verslag gedaan. Gestart wordt met een beschouwing over de status-quo van de hedendaagse Nederlandse penningkunst door Carolien Voigtmann. Vervolgens filosofeert Geer Steyn over zijn ervaringen en impressies gedurende zeven uitputtende maar tegelijkertijd energie opwekkende sessies. De bespreking van de ontwikkeling in het werk van ieder van de zeven kunstenaars wordt geïllustreerd met prachtige foto’s.

€ 22,50
Te koop bij uitgeverij Waanders