Extra belastingvoordeel culturele ANBI

Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Schermafbeelding 2021 10 20 om 09.27.43

Naam

Vereniging voor Penningkunst 

opgericht 08-09-1925

RSIN

816092266

KvK nummer

40531925

Contactgegevens

Postadres: Griftstraat 9 3572 GM Utrecht

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doelstelling

De Vereniging voor Penningkunst stelt zich ten doel de beoefening van en de belangstelling voor de Penningkunst te bevorderen, in het bijzonder in Nederland.
Hierbij zal aandacht worden gegeven zowel aan de esthetische als aan de documentaire betekenis van de penning.

 

Beleid

Jaarlijks wordt aan twee Nederlandse kunstenaars de opdracht gegeven voor het ontwerpen van een kunstpenning. Dat kan met of zonder thema en in elk denkbare materiaal of stijl. We streven naar een breed palet van penningen. De selectie van kunstenaars wordt door het bestuur gemaakt. De leden kunnen tegen gereduceerd tarief jaarlijks penningen kopen om hun collectie  uit te breiden en de penningkunst in het algemeen te stimuleren. Niet-leden kunne ook inschrijven maar betalen het dubbele. De VPK penningen en andere penningen worden in het blad De Beeldenaar beschreven. Dit vakblad wordt afgenomen door onze leden, die van het Koninklijk Genootschap voor Munt en Penningkunde en andere belangstellenden. De Vereniging is lid van en ondersteund financieel de Nederlandse afdeling van de FIDEM, de wereldwijde Organisatie voor Penningkunst. Door lezingen, atelierbezoeken, bijeenkomsten en incidenteel tentoonstellingen probeert de vereniging de belangstelling voor kunstpenningen en de kennis daarvan te verbreiden. Wereldwijd hebben Nederlandse penningmakers een goede naam vanwege hun vooruitstrevendheid, iets wat in de VPK collectie door de jaren heen terug te zien is. Het penningarchief van de vereniging bevindt zich in het Collectiecentrum Nederland te Amersfoort. Daarnaast zijn onze penningen te vinden in de Nationale Numismatische Collectie van de Nederlandse Bank en bij vele particulieren thuis.

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Huishoudelijk reglement

Bestuur 

Rein de Goeje voorzitter
Jan Kamps secretaris
Marius de Goeje penningmeester
Marc van Remundt penningbeheerder
Da van Daalen kunstenaar-bestuurslid 
Loes Schellekens kunstenaar-bestuurslid

Jaarverslagen

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten vind u in de stukken zoals gebruikt in de jaarvergaderingen van de afgelopen 5 jaar.

Zie deze links:

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020 

2021 

De financiële verantwoording over voorgaande jaren vindt u in bovengenoemde verslagen. 

Van het afgelopen jaar vindt u ook hieronder:

 

Financiën 2020

Het beloningsbeleid voor bestuurders en vrijwilligers bestaat uitsluitend uit vergoeding van onkosten. De inkomsten bestaan uit contributies, donaties, subsidies. Een klein deel uit verkoop van penningen en gerelateerde zaken. Hieronder ziet u de verdeling tot nu toe.

Schermafbeelding 2021 10 14 om 13.49.02

Het vermogen streeft naar een 1:1 balans met de uitvoering; het maken van een penning kost al gauw zo.n 110 euro x 210 leden is zo'n drieentwintigduizend euro, meestal worden er zon 250 penningen afgenomen.. De activa moeten dus minimaal €30.000,- bedragen plus de kosten voor De Beeldenaar en activiteiten.. Het passieve vermogen is wat hoger vanwege de voorraad aan te verkopen penningen. 

Financieel verslag van de vereniging voor penningkunst over het jaar 2020. Definitief.

Hieronder is de winst- en verliesrekening over 2020 (van 1 januari tot 31 december) weergegeven. Ter vergelijking is de begroting van 2020 bijgevoegd.  Daaronder is de balans per 31 december 2020 gegeven en ter vergelijking ook de balans van 31 december 2019 en 2018. 

Toelichting op de winst en verliesrekening:

Inkomsten:

 • Contributie: 145 euro per jaar.Het ledenaantal is verder afgenomen resulterend in lagere contributie inkomen. 
 • Voorraadmutatie en verkoop penningen: Nettowaarde penningvoorraad toegenomen met € 1250,70 door verkoop en door toevoegen penning “Fraxinus excelsior”. Opbrengst verkoop penningen € 914,05. Dus nettowinst uit verkoop penningen € 2164,75.
 • Inkomsten uit verkoop inschrijfpenning “Horen” van Henny van Grol
 • Overige verkoop zijn penningstandaarden € 158,15
 • Toegekende subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds voor kosten jaarpenning van Menno Hiele € 4000,- en de Stichting Stokroos € 2000,- . 
 • Omdat de jaarpenning bij lange na niet voor het in de begroting geschatte kosten gemaakt konden worden is tevens een dotatie uit het buffet fonds gebruikt om deze penning te bekostigen. 

Uitgaven:

 • Geboekte Jaarpenning kosten inclusief verzendkosten. 
 • Inschrijfpenning kosten inclusief verzendkosten.
 • Onder bestuurskosten vallen verzekeringen € 382,44. Reiskosten € 705,10, kantoorkosten € 59,58 en ALV (lunch vooruitbetaald) samen € 105,00.
 • Overige kosten: verzekeringen (€ 536,30), huur opslag (€ 480), 
 • Fidem: bijdrage van € 1000 voor organisatie aan de internationale tentoonstelling in Japan. 
 • De Beeldenaar: kosten De Beeldenaar, verrekening via de stichting De Beeldenaar
 • Afschrijving penningvoorraad 10% van de aanschaf/maakkosten

We hebben het jaar 2020 met een verlies afgesloten. De relatief dure jaarpenning en het afnemende aantal leden waardoor er minder contributie binnenkomt is daar debet aan, ondanks de subsidies die we hebben verworven. Door het volledige gebruik van het buffet fonds en het verlies van de afgelopen twee jaar is het saldo op de spaarrekening fors geslonken.  Omdat we vaak de jaarpenningen voor financieren, is het noodzakelijk om verliezen in de toekomst te vermijden.

Toelichting Balans 31-12-2020:

 • Vooruitbetaalde kosten voor inschrijfpenning 2021 (€ 1000).
 • Debiteuren, nog te ontvangen contributies, is al grotendeels geïnd.
 • Subsidie: Nog te ontvangen bijdrage van Prins Bernard fonds
 • Waarde penningvoorraad afgenomen door verkoop en afschrijving, die groter was dan de toevoeging van de overgebleven penningen van Menno Hiele.
 • Verlies van 2019 verrekend met reserve onvoorzien.
 • Buffetfonds: Ten laste van buffetfonds betaling kunstenaars project Penning 2020 Menno Hiele: € 6538,- (gereserveerd voor projecten met jonge kunstenaars)

Schermafbeelding 2021 10 14 om 14.05.52Schermafbeelding 2021 10 14 om 14.12.17

Verslag van de kascommissie 2020