Skip to main content

Coornhert

Eén van de belangrijkste humanisten die Nederland in de zestiende eeuw heeft voortgebracht: Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590), filosoof, theoloog, dichter en graficus. Een milde practicus die in een compromisloze tijd het compromis voorstond. Hij heeft als ethicus zich onder meer ingezet voor verbetering van het strafstelsel. Hettema heeft het frontale portret van Cornelis Cornelisz. van Haarlem uit het Frans Halsmuseum tot uitgangspunt genomen; een gestreng kijkende man met een naar boven uitlopende hoed met een smalle rand. De vormgeving herinnert aan die van zijn leeftijdgenoot Frank Letterie; een vergelijkbare opvatting in brede vlakken. De keerzijde toont twee hoekig gemodelleerde, vechtende mannen met het omschrift 'ledigcheijd alder quaeddoens oorsake'. Door nuttige arbeid kunnen boosdoeners en onverlaten weer op het rechte pad gebracht worden. De aanpak hoe de mens te verbeteren was toen wel anders dan nu, maar het denken daarover is in hoge mate door Coornhert gestimuleerd. Zijn gedachtengoed leeft voort in de Coornhertliga.