Skip to main content

Le couple

Bemelmans was begonnen als edelsmid maar heeft zich gaandeweg ontwikkeld tot een beeldhouwer met een voorkeur voor bollende, sterk plastisch gedachte vormen. Zijn ontwerp 'Le couple' beeldt een man en een vrouw uit in innige omstrengeling. Een eeuwig thema, zonder dat zouden wij er zelf niet zijn. Het is echter geen naturalisme geworden, dat kan het onderwerp zo vervelend maken; maar een liefdevolle observatie van een natuurlijk gegeven. Moeilijk had de beeldhouwer het met de vorm en de plaatsing van de benen op het vlak; ondanks die moeilijk geplaatste benen is het een van de meest populaire uitgaven van de Vereniging geworden. De keerzijde geeft een labyrint: de weg langs hoogten en dieptes eer de een de ander vindt.