Skip to main content

Gezicht van een Tijdperk

Nieuwe penningen van Geer Steyn

Museum Beelden aan Zee toont in deze vitrine het meest recente werk van beeldhouwer Geer Steyn (1945).

Tijdens zijn docentschap aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (1980-2011) leerde hij zijn studenten anders naar de penning te kijken. Het fenomeen penning is een sculpturaal autonoom object, klein van formaat, groot in het gebaar en niet begrensd door de heersende opvattingen die een penning vaak in het perspectief van de traditie zien. Twee van Steyns leerlingen, Elly Baltus en Mirjam Mieras, gaven reeds in 2022 en 2023 een proeve van de autonomie van dit speciale fenomeen in het museum.
De geëxposeerde portretten behoren tot de serie die Steyn betitelt als Mensen die de 20e eeuw een gezicht hebben gegeven. Deze penningen zijn nog niet eerder geëxposeerd. Ze tonen belangrijke literatoren, componisten, filosofen en kunstenaars.
Het gaat hier niet om de pure fysiognomische gelijkenis, maar om de autonome
vormgeving die het onderwerp, de 20e -eeuwse kunstenaar, volledig recht doet als individu en die tegelijkertijd een zoektocht vormt naar de spannende vormentaal. Het onderwerp is voor Steyn het middel om tot een onafhankelijk kunstwerk te komen.
Virtuoos gemodelleerd, vertellend van aard en vol plastische vondsten.
Een aantal kleine beelden illustreren voortreffelijk de manier van ‘visual thinking’ van Steyn voor wie beelden en penningen een sculpturale eenheid vormen.

Het fenomeen ‘penning’ hoort nergens thuis, is vol energie op zoek naar een eigen definitie.
Als ‘de penning’ het domein van de kunsten toebehoort, laat het zich niet in een kader plaatsen.
Het maken van een penning toont een mentaliteit. Hoe groot kan het kleine zijn.
Het creatieve proces neemt veel tijd en het vraagt moed om een ‘terra incognita’
te betreden met irritatie, anarchisme,
bevrijding en acceptatie.
De ‘penning’ is een vorm van beeldend denken, een gebaar om de geest te
openen.
Mijn werk is uit losse vormen opgebouwd. De compositie van die vormen bepaalt het onderwerp. De ontmoeting van de vormonderdelen definieert de beeldscherpte. Het is direct vanuit de hand in de klei
geboetseerd. Het juiste volume op de juiste plaats. De kleur vergroot dit sculpturale
aspect. - Geer Steyn