Skip to main content

Koloniaal Instituut

Het Koloniaal Instituut, dat nu het Koninklijk Instituut voor de Tropen heet en waar het Tropenmuseum is gehuisvest, werd in 1926 opgeleverd. Het somptueuze ontwerp van architect Van Nieukerken moest qua allure concurreren met het Rijksmuseum; het werd grotendeels met particuliere gelden gesticht. Verscheidene beeld-houwers werkten mee aan de decoratie binnen en buiten, onder wie Bronner, Vreugde, Dupuis en Kaas. Van Goor heeft de imposante, pittoreske voorgevel uitgebeeld met daaronder de wapens van Nederland, Oost- en West Indi. De keerzijde heeft een ornamentele rand waarop de 'cultuurproducten' cocospalm, tabak en suiker, door hun bladeren zijn aangeduid. 'Het Daghet in den Oosten het lichtet overal' leest men in het midden. Het middel-eeuwse liefdesliedje als economische slagzin, want uit de Kolonin kwam de welvaart. Hier komt voor het eerst het vignet van de Vereniging voor: de hoekige, ineengestrengelde letters P en K. Dit vignet is tot in de jaren zestig gebruikt; in de jaarverslagen was niet te vinden wie het heeft ontworpen. Mogelijk van de hand van Van Goor zelf maar het is niet karakteristiek voor zijn stijl van werken, die was meer classicistisch.