Skip to main content

Symposion

Een aspect van mijn werk speelt in op het tractaat van Plato : Het Symposium.

Dit filosofisch werk van Plato behandelt in grote lijnen de onderwerpen Eros en de Liefde

en geeft in het gedeelte dat Aristophanes aan het woord laat, een opmerkelijke uitleg over

ons menselijk bestaan.

Verder beschrijft Plato hoe Eros en Liefde de inspiratie voor de zoektocht voor waarheid,

het mooie en de onsterfelijkheid zijn.

In het tractaat van Aristophanes wordt de mens als dubbel wezen beschreven, dat in een

soort wiel als eenheid van man en man, vrouw en vrouw of als combinatie van man en

vrouw aan elkaar verbonden zijn en zich ronddraaiend voortbewegen. Als in de loop der

tijd het gedrag van deze wezens steeds arroganter en überheblicher worden besluit Zeus

er een einde aan te maken en deze wezens in twee individuele delen uit elkaar te halen.

Zichtbaar overblijfsel van deze deling blijft de navel.

Vanaf dit moment is ieder individu op zich zelf gesteld en gaat op zoek naar zijn

wederpart om zich zelf weer te completeren.

Dit verhaal legt eenvoudig en indrukwekkend onze altijd aanwezige zoektocht na een

partner uit, of het nu een man vrouw verhouding, een man man , of een vrouw vrouw

partner betreft.

Het geslacht is erbij ondergeschikt, belangrijk blijven Eros en de Liefde.

De penning baserend op dit verhaal laat op de ene kant een individuele figuur zien die uit

onderdelen in elkaar gezet is. Op de wederzijde vinden wij dan het menselijk wiel, de

dubbele mens, die bestaat uit de dubbele aantal onderdelen van de voorkant. Deze

symboliseren de mens voor de deling.

De enkele figuur is dus opgebouwd met delen van de dubbele mens, het wiel, en vormt

nu een individuele enkele persoon. De individuele karakter van ieder mens wordt

wederom onderstreept door de unie tekeningen die op ieder wassen penning apart en vrij

zijn ingetekend. Iedere keer op nieuw.

Zo geeft deze penning mij de mogelijkheid een thema, waar ik al heel lang mee bezig

ben, in een werkstuk uit te beelden.

Bij het overleg of de penning een onderliggende betrekking tot het heden zou hebben of

moeten hebben, is mijn uitgangspunt in eerste instantie de gender discussie uit deze tijd

geweest. In de loop der tij heb ik van een te duidelijke betrekking op dit thema afstand

genomen om dat het verhaal van Plato eigenlijk het hele thema volledig en groot

omschrijft zonder in onnodige details te treden.

Alle penningen zijn uniek. De onderdelen, waaruit de voorstelling is opgebouwd, zijn per penning anders samengesteld 

De penning zal worden gegoten in brons.

De penning wordt van een rode patina voorzien.