Twee kanten van een ijsbeer

© Vereniging voor Penningkunst