Skip to main content

Harmonie en destructie

De jaarpenning 2016 van de Vereniging voor Penningkunst is gemaakt door beeldhouwer en penningkunstenaar Joop Hollanders (Amsterdam, 1944). Op de voorzijde is het woord Harmonie aangebracht, op de keerzijde het woord Destructie, een contrast waarmee Hollanders wil duiden op de grote tegenstellingen die zich in onze tijd voordoen. ‘Er zijn krachten werkzaam die uit zijn op destructie en ontregeling met geweld. Aan de andere kant zijn er grote groepen mensen die zich inzetten om door rede en overleg ons cultuurgoed veilig te stellen en in harmonie samen te leven.’