Skip to main content

Vergezichten

De penning symboliseert de tegenstelling tussen het naar binnen en naar buiten gericht zijn. De figuur op de voorzijde komt in geabstraheerde vorm terug op de keerzijde van de penning. Op de voorzijde vormt deze een verticale lijn, op de keerzijde een horizontale. Met als gevolg dat bij ronddraaien de massa's op de rand elkaar afwisselen. De figuur op de keerzijde vormt de skyline van een stad, met achter zich de verte. In de lucht staat de tekst vergezichten, als ware het een zwerm vogels. De figuur op de voorzijde schouwt in zichzelf, de figuur op de keerzijde heeft een breder perspectief, zoals in de maatschappij op allerlei terreinen de tegenstelling te zien is tussen het belang van het individu en het algemeen belang.