Skip to main content

IANVS SEMPER VNDIQVE MMXI

Voor het uitdrukken van diverse emoties op mijn variant van de Januspenning ben ik uitgegaan van mijn eigen gezicht. Er zijn vijf emoties te zien in de penning: blij, kwaad, bedroefd, angstig en neutraal. Iedereen die bewust is van zichzelf, die zijn eigen sterke en zwakke punten kent, zijn goede en slechte kanten, zou zich kunnen inleven in de God met de twee gezichten. En wie daar nog iets dieper over nadenkt, begrijpt dat je sterke en zwakke punten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.