Skip to main content

Man is but a worm

Aanleiding voor de inschrijfpenning is het 200-jarig bestaan van de KNAW. De penning gaat over nietigheid en het bedrijven van oprechte, nieuwsgierige en onbevangen wetenschap. Deze penning gaat over wetenschap. De regenworm (Lumbricus Terrestris) in zijn petriglaasje belichaamt in zijn biologische eenvoud het essentiële, natuurwetenschappelijk onderzoek. Het randschrift op het glaasje 'Man is but a worm' is ontleend aan een prent uit ′Punch′ van 1882, oorspronkelijk bedoeld als een spottende verwijzing naar een van de meest invloedrijke denkers uit de wetenschapsgeschiedenis, Charles Darwin (1809-1882). Tevens staat de penning voor het moderne genetische onderzoek, waarin ook een worm (Caenorhabditis elegans) centraal staat. Van dat diertje werd recent de complete genenstructuur in kaart gebracht. Dat een aantal van zijn genen ook bij de mens voorkomt, geeft het motto 'Man is but a worm' onbedoeld een serieuze betekenis. De aanleiding voor deze penning is het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen.