Skip to main content

Welkomstpenning

Het monogram van de vereniging heeft Hellegers neergezet zoals Picasso een stier tekent: pront, stevig en sierlijk. De verticaal van de letter P staat als een heipaal. De krul van de letter P en de steun van de K zijn op ambigue wijze gebogen en dat contrasteert met de zware boomstam van de P waarin de K verwerkt is. Onder een horizontaal die het grote bovenste deel wat naar achteren doet wijken, staat in heel fijne letters: 'welkom heten'. Op de keerzijde zien we een vrouwenkopje in profiel dat naar rechts kijkt. Daar boven en onder in een zwierig handschrift: 'welkom weten'. Het is duidelijk dat voor- en keerzijde met elkaar verbonden zijn door de rijmende woorden en het beeld aan beide zijden is verbonden: een zekere gestrengheid aan de ene kant, speelsheid aan de andere. Het is helder dat het een niet zonder het andere kan.