Skip to main content

Olympische Spelen Athene 2004

De manier van gieten komt tegemoet aan de wens van de ontwerpster om de giethuid zo fris mogelijk te houden: soms hier en daar nog wat scherp aan de rand en luchtbelletjes in de mal die zich manifesteren als kleine korreltjes op de penning. Elke handeling om het scherp weg te halen kan een aantasting zijn van de giethuid. Teneinde het fluwelig karakter van deze giethuid te behouden is er zeer terughoudend gecorrigeerd. De uitstraling van de penning komt overeen met het vrije beeldhouwwerk van de ontwerpster: zij voelt een grote verwantschap met de archaïsche oudheid. De penning als geheel doet denken aan een discus. De beide zijden geven, met hun positieve en negatieve invulling, het winnen en verliezen aan. In tegenstelling tot de meest gangbare penningen draait deze om de horizontale as: winnaar en verliezer kunnen ook in elkaars tegenpool keren. Het verdient aanbeveling de penning neer te leggen op de opstaande rand van de keerzijde: daardoor blijft de huid van de rest van de penning zo goed mogelijk behouden.