Skip to main content

Geboortepenning

Omschrijving: brons, slingergegoten; Argentor, Haarlem, afmeting, 59 mm.

Voorzijde: Een kiemvorm met in het vrijwel lege valk enkele gepolijste vlakjes. Deze geven aan dat al bij de geboorte eigenheden van het kind zijn vastgelegd. Keerzijde: Een labyrint met hoogteverschillen. Het symboliseert de levensweg met meer en minder moeilijke passages. Randschrift: _Elke geboorte is een belofte aan de wereld_ (ontleend aan een gebed van de Azteken). Het boekje, waarmee deze penning een eenheid vormt, heeft enkel lege pagina's: op de penning is geen ruimte om naam en datum te graveren. Het boekje neemt deze functie over. Door de lege bladzijden met wetenswaardigheden en voorvallen van het kind te beschrijven, wordt de penning steeds persoonlijker. Uit Louk Tilanus' boek Handzame Sculptuur: Een abstracte vormgeving voor een concrete inhoud. Een kiemvorm, gepolijst en gesloten maar geen onbeschreven blad, want al bij de geboorte zijn eigenheden en oneffenheden meegegeven. De keerzijde heeft een labyrintmotief. Binnen een klein bestek worden verschillen tussen hoogte en diepte aangegeven, uitgaande van een gepolijste kern waar rond het labyrint van het bestaan de levensweg in fijne verhogingen is uitgebeeld. Op de rand vindt men de verklaring van Hellegers' aanpak en denkwijze: 'Elke geboorte is een belofte aan de wereld.' Deze woorden ontleende de beeldhouwer aan een Azteeks gebed; een zinspreuk waarmee een kind in de wereld verwelkomd werd. Hellegers heeft een filosofisch-meditatieve penning ontworpen die een sterke tactiele werking heeft. Wie de penning in de hand houdt wordt de doordachte en heldere presentatie van een algemeen menselijk gegeven duidelijk. Een gegeven in cirkelvorm van verlangen en verwachting samengaand met het besef dat niets in het bestaan echt eenvoudig is maar het bestaan is altijd de moeite waard; anders had de belofte aan de wereld geen betekenis Liggend in een boekje is de penning gepresenteerd, de gever of ontvanger kan er zijn eigen wensen en gedachten die het kind en zijn omgeving betreffen in noteren, de meerwaarde van Hellegers' symbolische plastiek ligt in het geschrevene dat het geschenk begeleidt en daarmee het bestaan van het kind bezegelt.