Skip to main content

Andries Copier

De penning is een hommage aan de glaskunstenaar Copier. Als uitgangspunten voor het ontwerp koos Bruno Ninaber van Eijben de betekenis van de penning als voorwerp en een persoonlijke interpretatie van de mens Copier. Een penning als bijzonder kleinood in combinatie met het respect en de waardering die hij koestert voor de reeds gestorven Copier. Uiteindelijk kwam hij uit bij een eenvoudige zwarte glazen bol, omgeven door twee loden plaatjes. Glas als symbool voor Copier, in een minimale en pure vorm. Sympathiek en eenvoudig. Het lood dat deze bol als een relikwie beschermt, wordt al sinds eeuwen gebruikt als bekleding voor sarcofagen. Lood heeft een lange traditie, die onverbrekelijk verbonden is met eerbied, gezag en onvergankelijkheid. Daarnaast is lood het basis- element van loodkristal, het materiaal waarmee Copier voornamelijk gewerkt heeft. De penning is in een tin/lood legering gegoten en gepatineerd. De tekst is er daarna ingeperst. Uit Louk Tilanus' boek Handzame sculptuur: De opdracht van het bestuur om de glaskunstenaar Andries Copier (1901-1991) te memoreren heeft in handen van Ninaber Van Eijben tot een uitzonderlijke penning geleid. Hij zei daar zelf over: 'Ik beschouw een penning als een soort kleinood dat je in de palm van je hand kunt koesteren. Wanneer je die gedachtengang in Verband brengt met Copier, iemand die reeds gestorven is en voor wie je veel respect en waardering hebt, dan kom je uit bij een soort relikwie. Een bijzonder doosje waarin je de tastbare verbeelding van een persoon zorgvuldig kunt opbergen. Vanuit die analyse kom je vanzelf bij een punt waar de vorm onontkoombaar is. De spanning zit in het omzetten van die metaforen tot een mooie penning'. Twee matgrijze vierkanten die beide een uitbolling hebben om de bol te bevatten. De vierkanten zijn gemaakt van een tin-loodlegering - zuiver lood bleek niet geschikt. Dat had hij graag willen gebruiken omdat lood zo vaak toegepast is bij sarcofagen maar ook bij beelden en Verbonden is met begrippen als eerbied, gezag en onvergankelijkheid. Maar het is vooral ook een basiselement van kristal waar Copier Voornamelijk mee gewerkt heeft in de glasfabriek in Leerdam. Ninaber van Eijben ziet de bol als een minimale en pure vorm; hij gebruikte het materiaal waarin Copier zich uitdrukte. Zo is deze penning een werkelijke hommage aan Copier geworden; een kunstenaar die zich zijn leven lang ten doel had gesteld normale gebruiksvoorwerpen te maken en deze te doen produceren naar de hoogste artistieke maatstaven.