Skip to main content

Vredespenning

Steenbergen was een zeer productief kunstenaar; eerder werkend vanuit een teveel dan vanuit een tekort. Dit heeft tot gevolg gehad dat niet al zijn ontwerpen even geslaagd zijn; de Vredespenning is er een voorbeeld van. Daniel in orantehouding in de leeuwenkuil is uitgebeeld met boven zich twee wachters. De bedoeling is waarschijnlijk geweest de weerloze rechtvaardige uit te beelden. De keerzijde geeft Tobias en de vis; wat doen die daar eigenlijk? Om het in een cirkel gevatte figuurtje met de vis de tekst: `Armis potentius aequum'. Het recht is sterker dan de wapenen. De symboliek blijft voor de beschouwer onhelder want de twee aan het Oude Testament ontleende figuren hebben weinig met het thema Vrede te maken.