Skip to main content

Linnaeus

In jaren was er geen trois-quart portret meer door de Vereniging uitgegeven: zo'n portret kwam bij de herdenking van de Zweedse botanicus en natuuronderzoeker Carolus Linnaeus in een ontwerp van Christien Nijland. Linnaeus was de bedenker van de binaire nomenclatuur voor planten en dieren, een naamgeving die nog steeds wordt gebruikt. Het portret is zeer algemeen gehouden met geringe aandacht voor detaillering; het bijzondere zit in de wijze waarop Nijland de belettering rond de kop en de pruik heeft toegepast. Een losse, ornamentele behandeling van letters en cijfers die in wisselende grootte en richting verspreid zijn over het vlak. De haarlokken van Linnaeus en de belettering samen geven een prachtige, levendige en ritmische compositie rondom het portret. Een aanpak waarmee haar leraar Esser begonnen was, en die hier op een zeer persoonlijke en inventieve wijze is uitgewerkt. Dat blijkt nog duidelijker op de keerzijde: in een oude boom, symbool voor het leven, is in de kruin en buitenste takken 'Systema naturae' verwerkt, verwijzend naar de titel van Linnaeus' hoofdwerk. In de wortels van de boom is 'Uppsala'verwerkt en opgenomen, de universiteitsstad waar hij hoogleraar was.