Skip to main content

Zonder Titel

Het was voor het eerst dat het Verenigingsbestuur opdracht gaf voor een penning met een abstracte vormgeving. `Zonder Titel' heet hij; een favoriete naamgeving voor kunstwerken in de jaren '70 en '8o van de twintigste eeuw. Zijlstra ontwierp een penning waaruit weer eens blijkt hoe betrekkelijk het begrip `abstract' eigenlijk is. Zijn vormgeving geeft een directe associatie met zandstrand, zee, schuim en as. Organische, in elkaar overlopende vormen, waar de enige rechte lijn twee vlakke delen scheidt. Over die lijn is de klei met de vinger uitgeveegd; dit nodigt uit tot navoelen. De penning is niet helemaal rond: een klein uitsteeksel verlevendigt het geheel. De keerzijde geeft een mooi contrast: die is glad gehouden met in het midden alleen het vignet van de Vereniging en de signatuur van de kunstenaar.