Skip to main content

Vondelparkslaper

In de jaren '60 werd het Amsterdamse Vondelpark, bedoeld voor passende verpozing van de burgerij, bevolkt door lieden die daar zonder gène kwamen pitten en bij tijd en wijle handelingen verrichtten die ongeschikt waren voor de kinderblik. De beeldhouwer Jorna die een tijd lessen volgde bij de Italiaan Manza modelleerde zo'n vrijgevochten figuur. Een naakte, slapende jongen, van bovenaf gezien. Hij waant zich onbespied. De figuur is even gevoelig als krachtig geboetseerd; naast hem ligt zijn knapzak, een vogeltje en een boomblad geven de verwijzing naar de open lucht. De keerzijde is een indrukwekkend geheel van stempels en letters. Rond de uil der wijsheid die alles ziet zijn ironisch het wapen van Amsterdam, de datum, het vignet van de Vereniging en de signatuur van Iorna afgedrukt. Daarboven in klassieke Romein SPQA; Senatus Populusque Amstelodamensis, het bestuur en de bevolking van Amsterdam. Die laten dat allemaal maar gebeuren. `Dat cera fidem' - Het zegel geeft vertrouwen.