Skip to main content

150 jaar elektriciteit | Ampère

Elektriciteit is niet zichtbaar, Grieken en Chinezen kenden het verschijnsel en deden er onderzoek naar. Later waren er onderzoekers als Gilbert, Du Fay, Van Musschenbroek, Franklin en Volta. De verstrooide Franse geleerde Andre Marie Ampère (1775- 1836) bestudeerde de wisselwerking tussen elektrische stromen en magneten en tussen elektrische stromen onderling en legde daarmee de grondslag voor de elektrodynamica. De eenheid elektrische stroomsterke is naar hem genoemd. Hettema heeft het zich niet gemakkelijk gemaakt door juist niet een voor de hand liggend portret te modelleren. Hij wilde op het kleine vlak duidelijk maken waar elektriciteit over gaat, een streven naar exactheid; daarom zijn er een reeks elektronen uitgebeeld, die aan Brailleschrift doen denken, met daaronder een plastische fantasie om aan te geven dat de elektriciteit altijd al aanwezig was. De zijde met in strakke letters de naam van de geleerde heeft in het midden een hand om het tastende onderzoek en het streven naar beheersing van deze geheimzinnige natuurkracht te verbeelden.