Skip to main content

Israël 1948-1968

Nederland heeft altijd een sterke verbondenheid met de staat Israël gekend: een goede reden om bij het twintigjarig bestaan van de natie een herdenkingspenning uit te geven. Maar hoe gedenk je een jarig land op een penning? Van der Pant koos voor de groei van het land uit de dorre woestijn en vond daarvoor op de keerzijde een regel van de profeet Jesaja 35:1, die de grootheid en de heerlijkheid van het volk Gods bezingt. Op de voorzijde modelleerde zij de symbolisch geladen olijfboom, een zware, bijna levenloos lijkende stronk die nieuwe takken krijgt. De groeikracht is zo groot dat de penningrand te klein is voor de uitlopers. De massieve plastiek van de stronk vindt een echo in het gewicht van de penning. De keerzijde draagt in het rond de tekst uit Jesaja in het ongepunteerde Hebreeuws en in het Nederlands: `Verblijden zullen zich de woestijn en het dorre land, jubelen zal de steppe en bloeien als een roos'. In het midden is met een guts een kuiltje gemaakt waarin stenen en kiezels liggen. Als slagpenning is het een technisch meesterstukje uit de werkplaats van Begeer die de doordachte conceptie van Van der Pant aldus heeft kunnen uitvoeren.