Skip to main content

Herdenking begin 80-jarige Oorlog

Een ingetogen portret van Willem van Oranje (1533-1584) met een bijna korrelig modelé waarin iets van de vroege ouderdom van de geportretteerde met zijn kapje doorschemert. Dannenburg, leerling van Bronner, boetseerde een ondoorgrondelijk gezicht met een suggestie van een dunne baard. 'Pro lege, grege, rege', staat rond de kop te lezen. Voor recht, volk en koning. Een bekende spreuk die de Prins meermalen gebruikte in proclamaties in 1568 en de volgende jaren. Op de keerzijde - de penning draait, uitzonderlijkerwijs, om de horizontale as - symboliseren de leeuw en de panter, de strijd tussen de Nederlanden en Spanje. De medailleur kwam op het idee de vijand weer te geven als een panter door een prent die hij aantrof in Jan en Annie Romein's Erflaters van onze beschaving, waarop Margaretha van Parma staat afgebeeld in het gezelschap van een panter. De uitwerking van die gedachte is superieur: de cirkelvorm is een arena geworden waar de roofdieren gespannen en argwanend om elkaar been draaien. Het gevecht kan elk moment beginnen.