Skip to main content

Leda en de Zwaan

Na tien jaar werd Carasso weer gevraagd een ontwerp te boetseren. Hij koos een mythologisch thema, niet verwonderlijk voor iemand die opgegroeid is in de mediterrane wereld. Leda met de zwaan is een prachtige plastiek geworden en de eerste van de uitgaven van de Vereniging waarbij hetgeen op de voorzijde opgeroepen wordt, volledig doorgaat op de keerzijde. Het is geen penning meer in strikte zin: Carasso schiep zijn eigen genre maar hield vast aan de cirkel. Hier heeft vormdwang geleid tot vormvondst. Het was het resultaat van jarenlang proberen, experimenteren en nadenken. Een gehurkt naakt in vervoering, in innige omstrengeling met de zwaan wiens snavel haar lippen raakt. Door Carasso kunnen wij open blijven staan voor de subtiele relaties tussen beeldhouw- en penningkunst.