Skip to main content

Geboortepenning

Zoals bekend zijn penningen een Italiaanse vinding maar er is een thematische variant die typisch Nederlands is: de geboorte-, huwelijks- en begrafenispenning. Het Koninklijk Munt- en Penningkabinet bezit zelfs een scheidingspenning: een unicum. De vroegste penningen die zulke familiale aangelegenheden memoreren stammen uit het begin van de zeventiende eeuw. Het bestuur wilde deze traditie een nieuw leven inblazen en vroeg Christien Nijland, leerlinge van Esser, een geboorte-penning te ontwerpen. Moeder en kind, een archetypisch beeld in hoogrelief, mooi op het vlak geplaatst en bovendien corresponderend met de huislijke situatie van de ontwerpster in die tijd. Een nest met vogeltjes staat op de keerzijde, omgeven door forse bladeren. Tot ergernis van de kunstenaar corresponderen voor-en keerzijde niet: het nest staat scheef. Bij een gietpenning zou dat gecorrigeerd kunnen worden, maar als bij een slagpenning de matrijzen eenmaal gemaakt zijn is dat niet meer mogelijk.