Skip to main content

Witte Cornelisz. de With

De Rotterdamse beeldhouwer Van Kralingen ontwierp de laatste echt antiquiserende slagpenning voor de Vereniging; een onderwerp dat eerder bij de jaren '30 hoort dan bij de jaren '6o. De Zuidhollandse zeeheld Witte Cornelisz. de With, 300 jaar geleden overleden, was werkzaam onder Tromp, maar is na diens dood geen opperbevelhebber geworden. Van Kralingen heeft hem met harnas in vol ornaat in profiel uitgebeeld; de steile ongewassen haren zijn opvallend; de handen en kop komen goed uit. De keerzijde geeft een panoramische impressie van een zeeslag: zes grote schepen en vijf kleine tot zeer kleine in een los verband geschikt met een zeer sche-matische weergave van de zee die alles zou moeten en kunnen verbinden. De penning is in nauwe samenwerking met de Rotterdamse Kunststichting tot stand gekomen.