Skip to main content

Deltaplan

De uit Italié afkomstige Carasso, gevlucht voor het fascisme in zijn land, was een virtuoos modelleur met een voorkeur voor een vaak puntige vormgeving. De voorzijde, die symmetrisch is opgebouwd beeldt vijf dijkwerkers in bijna grimmige beslotenheid uit. De middenfiguur, tweemaal zo groot als de vier anderen, is, net als de overigen, gekleed in een zware werkjas en zuidwester. Hij zet een steen op een stapel als symbool voor het dichten van de dijk, water is onderaan met wat golfjes weergegeven. De keerzijde is minder overtuigend: daar wordt het drooggelegde land opgeroepen; zij geeft symbolisch het doel van de Deltawerken weer. Een kale stam, de overstroming symboliserend, wordt door de zon beschenen en vogels vliegen er langs heen. Eén draagt, als de duif van Noach, een prominente, rechte korenaar om aan te geven dat het land weer bebouwd zal gaan worden.