Skip to main content

Europa

Grégoire, leerling van Bronner en later docent aan de Rijksakademie, wordt door zijn leerlingen steevast aangeduid als intellectueel. Zijn penning Het Huis Europa ademt een lastig te doorgronden symboliek; het is duidelijk dat hier een denker aan het werk is geweest. Een vogel is omsloten door de gevels van de gebouwen van de verschillende naties, die als een vijfpuntige, naar links draaiende ster het penningvlak vullen. De Gallische haan, de Duitse adelaar, de leeuw voor Nederland en België, de Italiaanse vos, en de Engelse bulldog worden door gevaren bedreigd, dit is door draken gesymboliseerd. De keerzijde geeft 'Europa' in de gedaante van een vrouw die haar kind beschermt. Symbolen van wetenschap en kunst helpen haar tegen de bedreiging van buiten. Die zijn samengevat in een tempelfronton, de uil van de wijsheid, de lier van Orpheus en de wijnrank van het goede leven. De geest in de gedaante van een vogel krijgt hierdoor zijn vrije vlucht naar het licht en de zon. De vogel vliegt weg uit de los geplaatste voorhang die werkt als een banderol. De Geuzenpenning schrijft: 'Het is een penning die door zijn thema de moeilijkheden van onze tijd tracht uit te dragen en getuigen wil van een optimisme dat hogere levenswaarden, waarbij wij de godsdienst echter missen, uiteindelijk de overwinning in eenheid behalen'. Grégoire was een uiterst sensitief modelleur, dat is goed aan de vele details te zien. Hij werkte graag in negatief en hij was een groot stempelsnijder; op zijn penning zijn de voorbeelden te over. De veelheid aan gecompliceerde symbolen en motieven die dit ontwerp in zijn totaliteit met zich meedraagt laten de beschouwer echter in verwarring achter.