Skip to main content

Prinses Beatrix

Adri Blok was leerlinge van de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam waar zij les kreeg van de beeldhouwer Gerard Hoppen (1885-1959). Zij ontwierp in brede partijen een olijk meisjeskopje in trois-quart, dat nagenoeg het penningvlak vult. De Geuzenpenning schrijft: 'De eerste portretpenning, welke van Prinses Beatrix werd gemaakt. Zowel zij, die het voorrecht hebben Haar van nabij te kennen, als zij, aan wie Haar gelaatstrekken slechts uit foto en film bekend zijn, zullen door de uitste-kende gelijkenis getroffen worden. Het jeugdige en frisse van deze beeltenis is bovendien van een grote bekoring, zodat op zichzelf al een alleraantrekkelijkst meis-jesportret wordt gegeven. De eenvoud en soberheid der keerzijde is geheel in de stijl van onze jonge Kroonprinses'.