Skip to main content

Hulde soldaten in Indonesië

Na vijftig jaar is het optreden van de Nederlanders in Indonesië na 1945 nog steeds een gevoelig punt; Indonesiërs spreken over de Vrijheidsoorlog, Nederlanders over de Politionele Acties. Honderdvijfentwintigduizend soldaten werden naar 'ons Indië' gestuurd om de orde te herstellen. Teleurstelling en frustratie zijn het gevolg; waar was het nu uiteinde-lijk goed voor geweest? Door Brinkgreve is Generaal Simon Spoor (1902-1949) met zijn prominente neus op de voorzijde in profiel voorgesteld tegen een ruim fond. Hij was de laatste Nederlandse opperbevelhebber in Indonesië. De keerzijde geeft de militaire aanwezigheid in de vorm van een soldaat met een khaki pet. Mooi is de suggestie van de vredig arbeidende inlanders op de achtergrond, die in schril contrast staan tot de waakzame soldaat.