Skip to main content

P.C. Boutens

Dr P.C. Boutens zou tijdens zijn leven, als in Nederland dat instituut bestond, 'Poet Laureate' geworden zijn. Thans is hij de meest bijgezette dichter uit de Nederlandse literatuur. Deze romantische gevoelsdichter die zich door Plato liet inspireren schreef een aantal van de mooiste verzen in onze taal. Hij overleed in 1943. Bij Franzén-Heslenfeld, leerlinge van Bronner, verschijnt de argwanende oude poëet, die zijn privéleven volledig afschermde, met lorgnet en walrussnor, daar rond zijn naam en levensdata in een vrij fors uitgevallen corpus. 'Onsterfelijk is des harten schal' is te lezen op de keerzijde, een regel voorkomend in het gedicht 'Aan Prosper van Langendonck' in de bundel Zomerwolken uit 1911. Daarbinnen een piepklein, opvliegend vogeltje. De in de oorlogsjaren uitgebrachte penningen zijn van een inferieur brons, oorlogsmetaal wordt het genoemd - de bezetter had het koper gevorderd.