Skip to main content

Maastunnel Rotterdam

Ga er maar aan staan: de Maastunnel! Kutterink, die van oorsprong tekenleraar was, werkte vanaf zijn 21-ste tien jaar lang bij Begeer, daarna als zelfstandig medailleur. In het jaarverslag over 1942 staat te lezen: 'Voor de Verenigingsopdracht ontwierp hij de stedenmaagd van Rotterdam, die in haar linkerhand de maquette van een der ventilatiegebouwen van de tunnel houdt. De twee vrouwelijke figuren die haar omringen stellen respectievelijk voor de handel, en verkeer en scheepvaart. De mannelijke figuur symboliseert het genie en het doorzettingsvermogen van ontwerpers en uitvoerders van de Maastunnel'. De vormgeving van de figuren herinnert aan het werk van Hildo Krop. Op de keerzijde is het havenplan met de loop van de tunnel aangebracht. Het randschrift van de dichter Jan Prins luidt: Ik leid, in moeite en leed gesticht, door aarde en nacht van licht naar licht. 'Het succes van deze penning', zo schrijft de secretaris in het jaarverslag, 'is zeer groot geweest. Het gemeentebestuur van Rotterdam gaf door zijn aanzienlijke bestelling blijk van zijn grote waardering voor deze Rotterdamse penning. Hoewel de Statuten een dergelijke bestelling van niet-leden niet toelaten, heeft het Bestuur gemeend voor dit geval daarvan te mogen afwijken, als zijnde het voor Rotterdam een penning van historische waarde'.