Opbouw

De penningkunst uit deze jaren haakt in op de actualiteit. Opbouw, ontworpen door de Rotterdamse beeldhouwer Richters verzinnebeeldt de wil tot opbouw van het door de oorlog getroffen Nederland. De kastanjeboom met ontvelde bast en afgerukte takken, staande bij puinhopen, symboliseert het geteisterde land; de opbouw wordt verbeeld door de naakte mannefiguur met troffel en baksteen in de hand, en door de weer jonge loten aan de boom. De figuur doet wel heel sterk denken aan de Duitse Kiirperkultur. De versregels 'Maar om het even bloeit ge; en rijpt en bloeit.., en arbeidt voor de soort' op de keerzijde zijn ontleend aan het gedicht 'Kastanje' van de dichteres Truus Gerhardt. De penning is nu vooral een historisch document: deze thematiek werd toen belangrijk gevonden; niemand wist tenslotte wat er nog allemaal gebeuren zou.

© Vereniging voor Penningkunst