Geestelijke Herbewapening

Koningin Wilhelmina voelde zich zeer aangetrokken tot de beweging van de Morele Herbewapening. Zij hield daarover op 27 januari 1939 een radiorede. Luidsprekers stonden op de Haagse Bijenkorf, maar het regende nogal waardoor er weinig luisteraars waren. Zij ging in op 'de nooden van den tijd', in het bijzonder de grote werkeloosheid en de ontreddering die dat voor zeer velen meebracht. In haar rede pleitte zij voor een herbezinning van geestelijke waarden en citeerde de twee teksten die op de penning zijn neergezet: 'Draagt elkanders lasten' en haar eigen devies `Christ avant tout'. In die tijd reden genoeg om dit alles allegorisch te verbeelden door Hoevenagel, leerling van Bronner en dat is te zien. De voorzijde stelt de eenheid van het volk voor, gesymboliseerd door een figuur die in de rechterhand een weegschaal houdt, in de uitgestrekte linker de bijbel, daarboven vliegt de vredesduif. Boven de figuur ziet men een fruitmand, de oogst en beneden losse bouwstenen, als uitdrukking van krachtsinspanning en opbouw. De keerzijde vertoont links de koninklijke standaard, rechts de wereldbol met kruis, boven in het veld een in evenwicht hangende weegschaal. In het midden van de penning, binnen een versierde rand, die het omschrift 'Belijdenis' draagt ziet men een aambeeld, een symbool van kracht waarboven het christelijk symbool: de vis. Wel mooi gedaan, eigenlijk; maar bij dit onrustig aandoende ontwerp met zijn rulle structuur is uitleg noodzakelijk.

© Vereniging voor Penningkunst