Skip to main content

Jhr. Dr J. Loudon

Dupuis, uit België afkomstig vestigde zich al voor de Eerste Wereldoorlog in Nederland en hij was als beeldhouwer zeer succesvol. Hij had gevoel voor stijl en grandeur wat zijn opdrachtgevers aansprak. Zij kwamen onvermijdelijk uit hogere kringen - want wie geven er anders opdrachten? Jhr. Dr John Loudon (1866-1955) was een Nederlands politicus en diplomaat en minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hem was in deze periode de zorg voor de handhaving van de Nederlandse neutraliteit toevertrouwd: een forse opgave. Het spits toelopende schouderstuk van de eenenzeventigjarige, de ruimte die het gezicht en profil krijgt en het mooi verzonken oor; alles wijst op de grote beheersing van het rntier van de beeldhouwer. Over de uitgebeelde persoon zelf valt geen uitspraak te doen; psychologiseren was ook niet Dupuis' streven. Op de keerzijde staat, gelijk bij Cort van der Linden, `Civi optime de patria merito'. Opgedragen aan de burger die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het vaderland. Dat moet de beschouwer onthouden.