Skip to main content

Mr. P.W.A. Cort van der Linden

Mr. P.W.A. Cort van der Linden (1846-1935) werd in 1913 Minister-President van een extra-parlementair kabinet bestaande uit liberalen en partijlozen en bleef dat gedurende de gehele Eerste Wereldoorlog. Tijdens zijn regering werd het algemeen kiesrecht ingevoerd. De bejaarde staatsman poseerde enige malen voor de Haarlemse beeldhouwer en overleed op 89-jarige leeftijd toen de penning net uitgegeven was. In art-deco-belettering is te lezen: `Civi optime de patria merito'. Opgedragen aan de burger die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het vaderland. In deze portretopvatting ziet men de voorsprong van een niet-professionele penningmaker: een medailleur zou nooit dit gezichtspunt gekozen hebben; een naturalistische, scherp getekende oude kop met een magere hals schuin van boven gezien. Deze blikrichting geeft een indruk van nabijheid. Alle aandacht gaat naar de karakteristieken van de kop zelf, alleen een rozetje op de revers herinnert aan maatschappelijke verdiensten. Het is een peinzende kop die de cirkel vult, liefdevol geobserveerd. Hij is op grotere schaal ontworpen en de reductiebank heeft door de concentratie, die de verkleining met zich mee kan brengen, de werking versterkt. Hij is heel dun geslagen, met een beweeglijk fond, waarin men de beeldhouwer herkent die de belettering in mooie verscheidenheid met veel aandacht ontworpen heeft.