Skip to main content

Dr H.P. Berlage

Nel Klaassen, leerling van Bronner heeft, naar de foto's te oordelen, een scherp en goed gelijkend, grafisch portret van de architect Berlage (1856-1934) geboetseerd. Een benige kop met snor en baardje gesteund door een kraag. Een eenheid op zichzelf met in schreefloze, wat zware letters naam en levensdata. De keerzijde geeft zijn bekendste werk: het enige gebouw in Nederland waar naam, functie en ontwerper altijd in n adem genoemd worden: De Beurs van Berlage. Beurzen zijn een weinig gangbaar bouwtype en de door Klaassen uitgebeelde kant is de zuidzijde met de hoge toren, de campanile. Dit is een aanpak die Berlage ontleende aan Italiaanse palazzi pubblici, Siena bijvoorbeeld. Daar is het palazzo pubblico een manifestatie van stedelijke, burgerlijke macht en zelfbewustzijn als tegenwicht voor de kerken. Berlage wilde iets vergelijkbaars voor zijn ontwerp en hij maakte er een `Gesamtkunstwerk' van door Lambertus Zijl het beeldhouwwerk te laten uitvoeren, Jan Toorop en R.N. Roland Holst de wandschilderingen en Albert Verwey de korte, stichtende dichtregels. Twee daarvan, 'Beidt uw tijd' en 'Duur uw uur' zijn in de halve cirkel neergezet. De belettering houdt de verbeelding van de Beurs mooi in evenwicht.