Droogmaking Zuiderzee

Gijs Jacobs van den Hof (1889-1965) Naaktfiguren zijn eeuwenlang een onuitputtelijke bron geweest voor personificaties en allegorien. Jacobs van de Hof, bemind en invloedrijk docent in Arnhem, was een groot bewonderaar van het werk van Maillol en Wecken Van den Hof's classicisti-sche figuren zijn echter molliger. Hij modelleerde zijn goed geproportioneerde alle-gorische figuurtje als een Venus die uit de schelp geboren wordt. Het was een vorm die de beeldhouwer ook in een aantal grote relifs beproefd had. Het naakt stapt uit de zee, met vissen aan haar voeten, haar armen elegant geheven waar heur haar, evenals de onderste vis de penningrand raakt. In een heldere horizontaal staan de woorden boven de zeespiegel. De keerzijde geeft sterk grafisch en vlak de vier polders die droog komen te liggen aan; de Afsluitdijk zou in 1932 gereed komen.

© Vereniging voor Penningkunst