Radio Holland-Indië

De opkomst van de radio moet voor onze ouders een betekenis hebben gehad die voor ons te vergelijken is met het Internet. Reden genoeg om daar een penning aan te wijden. De Haagse beeldhouwer Wolbers was nog leerling van de classicist Van Hove, Bronner's voorganger. Vanuit die achtergrond is het verklaarbaar een, overigens mooi gemodelleerd, allegorisch naaktfiguurtje op de penning te zetten. Zij strekt haar armen uit naar de frequentiegolven; zij zou, mits iets meer aangekleed, heel wel een plaats kunnen hebben op de penning 'Schoonheid in sport'. De keerzijde geeft in strakke belettering de precieze gegevens van de gelegenheid onder een radio-ontvanger.

© Vereniging voor Penningkunst