Skip to main content

Johan Maurits van Nassau

Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679), bijgenaamd 'Maurits de Brazilliaan' was 350 jaar geleden overleden. Van den Hoef ontwierp zijn wapenschild met een kroon erboven, en als ondergrond het kruis van de Johanniterorde, waartoe hij behoorde. Het kruis heeft scherpe punten; dat geeft een explosief effect. Onderaan het schild is het teken van de orde van de Witte Olifant te zien; er is dus aan erete-kenen geen gebrek. 'Qua patet orbis', staat tegen de rand. Zo wijd de wereld strekt. Het monogram GWC staat voor de Geoctroyeerde Westindische Compagnie; voor die onderneming was Johan Maurits tussen 1636 en 1644 gouverneur van de bezittin-gen in Zuid Amerika met als zetel Pernambuco in Brazili. Vandaar zijn bijnaam; zijn residentie in Den Haag, ontworpen door Jacob van Campen, is thans het Mauritshuis. Het monogram van de Vereniging is fraai tussen de poten van de W geschikt.