Koning Willem I

Luns, vóór de Tweede Wereldoorlog een invloedrijk docent, heeft zijn ontwerp gemo-delleerd naar het bekende schilderij van Charles Howard Hodges in het Rijksmuse-um. Een energiek ogend, fijn gedetailleerd trois-quart portret waar de kop uit een hoge kraag steekt; een dracht naar de mode van die tijd. Het is omgeven door een simpel, smal lauwerrandje op een verzonken fond. Dat laatste doet het portret meer dan gewoonlijk naar voren komen, de penning is de dunste uit die periode. De keerzijde poogt in symbolen de grote verdiensten van Koning Willem 1 voor han-del, scheepvaart en nijverheid te memoreren, de symbolen zijn gegroepeerd om een banderol waarop het Oranje-devies 'Je maintiendrai' te lezen is. De belettering is conventioneel maar de cijfers met hun puntige vorm, zijn nieuw.

© Vereniging voor Penningkunst