Skip to main content

Prinses Juliana

Prinses Juliana kwam al voor op de eerste penning van de Vereniging, en hier opnieuw ter gelegenheid van haar achttiende de verjaardag. 'Zij heeft welwillend enige keren voor den kunstenaar in het Paleis Noordeinde geposeerd' schrijft het jaarverslag. Het is een conventioneel, naar rechts gewend borstbeeld met een ruim fond en en bescheiden belettering. Waarschijnlijk geen uitdaging voor Dupuis. De keerzijde geeft in een fraaie kromming een bloeiende oranjetak met sinaasappels en in heldere typografie de jaartallen. Het geheel is goed bedoeld, maar weinigzeg-gend.