Skip to main content

Stichtingspenning

De kever scarabaeus sacer gold in Egypte wegens zijn levenswijze als het zinnebeeld van de jeugdige zonnegod en belichaamde het leven dat uit de diepte van de onderwereld steeds weer opnieuw ontstond. Men geloofde dat de jonge kever zo uit de kluitjes mest, die de oude kever met zijn pootjes voortrolt, te voorschijn komt en dus uit aarde ontstaat. Men zag hierin een analogie met de loop van de zon en haar wedergeboorte elke morgen. De scarabee werd de meest geliefde zegelamulet en er zijn talloze exemplaren van overgeleverd in verschillende materialen. Carel Begeer, een van de stichters van de VPK liet de stichtingspenning in een heel kleine oplage vervaardigen voor de mede-oprichters van de Vereniging. In handen van Van der Hoef is het een uitgesproken Art Déco-ontwerp geworden, het thema is bedoeld om de regeneratie van de Nederlandse penningkunst te verbeelden. De dikke kever drukt de letters en cijfers 'Anno 1925' ongeveer over de rand en aan de keerzijde ziet men eenzelfde expansie van binnen naar buiten: de letters die aan de cirkelrand raken zijn tweemaal zo groot als die in het centrum; de schaal-verschillen zijn gedicteerd door de cirkelvorm en hun contrast van dun en dik geven een mooi, bijna abstract beeld.