logo Welkomstpenning 2016 Henny van Grol   klein  Word lid van de Vereniging voor Penningkunst.  Geef uw gegevens hier door en wij nemen contact met u op.

Wat houdt het lidmaatschap in?

  • Bij aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een welkomstpenning.
  • Wij laten elk jaar twee penningen ontwerpen door Nederlandse kunstenaars, soms hebben die al veel ervaring met penningen, soms is het een nieuw terrein, maar in ieder geval leveren ze kwaliteit. U kan dus elk jaar een keuze maken uit deze penningen, of penningen van voorgaande jaren bestellen vbia de webshop. Penningen voor leden zijn altijd 50% goedkoper dan in de vrije verkoop. U kunt naar keuze geen, één of twee penningen bestellen.
  • Leden ontvangen De Beeldenaar, het tweemaandelijks tijdschrift van de VPK en onze zustervereniging: het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Hierin veel achtergrondartikelen over oude en moderne penningen en munten, geschreven door deskundigen onder redactie van de conservator munten- en penningen van het Teijlers museum Jan Pelsdonk.
  • De jaarvergadering van de vereniging biedt gelegenheid het bestuursbeleid te bespreken en suggesties te doen.
  • Overige activiteiten zijn atelier bezoeken, lezingen en excursies.

 

Meer informatie?

Neem contact op met het secretariaat.

 

Soorten lidmaatschap (per 2022)

  • Lidmaatschap Nederland:       €  90,00 
  • Lidmaatschap Europa:            € 115,00
  • Lidmaatschap buiten Europa: € 122,00

Privacy

Deze website onthoudt geen gegevens. We hebben een ledenadministratie die niet meer behelst dan naam, adres, geboortejaar, toetredingsjaar en evt. de aantekening kunstenaar of verzameleaar. Zie hier hoe we met deze informatie omgaan.

Aftrekbaarheid belastingen

Wij zijn een culturele ANBI instelling dus mag u van de belasting 125% aftrekken bij de post giften. 

KvK nummer: 40531925

Betaling, duur en beëindiging van uw lidmaatschap

Uw lidmaatschap gaat in per 1 januari van het huidige jaar, en wordt zonder tegenbericht verlengd aan het eind van het jaar, tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Betaling bij voorkeur per machtiging.

IBAN: NL65 INGB 0000096820

Als u de BIC van onze bank nodig hebt: INGBNL2A

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan moet u dat voor 1 december per e-mail, via het contactformulier op deze website, of schriftelijk melden bij de secretaris van de vereniging.

 

 

 

 

VPK stempel verpakking (1 van 1)   VPK stempel  (1 van 1)