logo Welkomstpenning 2016 Henny van Grol  klein  Word lid van de Vereniging voor Penningkunst.  Geef uw gegevens hier door en wij nemen contact met u op.

 Bestaande leden

 • uw account van de oude site is opgeheven, u hoeft niet meer in te loggen.
 • De contributie wordt automatisch afgeschreven als u daar schriftelijk of digitaal toestemming voor heeft gegeven. Waarvoor dank, want dit heeft onze voorkeur.

 

 

Wat houdt het lidmaatschap in?

 • Bij aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een welkomstpenning.
 • U krijgt ieder jaar de jaarpenning, waarvan de oplage wordt bepaald door het ledenaantal. U kunt ieder jaar inschrijven op een speciaal voor de vereniging recent ontworpen inschrijfpenning, waarvan de oplage wordt bepaald door het aantal inschrijvingen.
 • Leden ontvangen De Beeldenaar, het tweemaandelijks tijdschrift van de VPK en het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
 • De jaarvergadering van de vereniging biedt gelegenheid het bestuursbeleid te bespreken en suggesties te doen.
 • Leden kunnen de eerder verschenen verenigingspenningen kopen (mits voorradig), zodat opbouw van een eigen collectie mogelijk is.

 

Meer informatie?

Neem contact op met het secretariaat.

 

Soorten lidmaatschap (per 2018)

 • Lidmaatschap beginnende kunstenaar/ontwerper – € 85,00 –
 • Lidmaatschap Nederland –  € 155,00 
 • Lidmaatschap / Donateurschap – € 190,00 of hoger
 • Lidmaatschap Europa € 161,50
 • Lidmaatschap buiten europa €  169,00

Privacy

Deze website onthoudt geen gegevens. We hebben een ledenadministratie die niet meer behelst dan naam, adres, geboortejaar, toetredingsjaar en evt. de aantekening kunstenaar of verzameleaar. Zie hier hoe we met deze informatie omgaan.

Aftrekbaarheid belastingen

Wij zijn een culturele ANBI instelling dus mag u van de belasting 125% aftrekken bij de post giften. 

KvK nummer: 40531925

Uw lidmaatschap gaat in per 1 januari van het huidige jaar. 

Betalingbij voorkeur per machtiging.

IBAN: NL65 INGB 0000096820

Als u de BIC van onze bank nodig hebt: INGBNL2A

 

 

 

 

 

VPK stempel verpakking (1 van 1)   VPK stempel (1 van 1)