ANBI Gegevens

Vereniging voor penningkunst VPK
KvK nummer 40531925
RSIN nummer 816092266
Griftstraat 9 3572 GM Utrecht

Bestuur

Rein de Goeje voorzitter
Jan kamps secretaris
Marius de Goeje penningmeester
Jan Leijs penningbeheer
Da van Daalen kunstenaar-bestuurslid 
Henny van Grol kunstenaar-bestuurslid
Erica van Seeters kunstenaar-bestuurslid

Beleid is het promoten van de penningkunst in de meest brede zin van het woord. Doelstelling is het jaarlijks uitbrengen van een aantal penningen en het organiseren van promotie activiteiten.

De VPK heeft een bestuur waarvan de leden vrijwillig en zonder enige vorm van beloning hun werkzaamheden verrichten. Een normale vergoeding van onkosten vindt plaats. Jaarlijks vindt de uitgifte van penningen plaats en andere promotionele activiteiten. Jaarlijks stelt de Algemene Vergadering de begroting en de jaarrekening vast op advies van een rapportage van de Kascontrolecommissie.