logo Welkomstpenning 2016 Henny van Grol  klein  Word lid van de Vereniging voor Penningkunst.  Geef uw gegevens hier door en wij nemen contact met u op.

 Bestaande leden

 • uw account van de oude site is opgeheven, u hoeft niet meer in te loggen.
 • De contributie wordt nog steeds automatisch afgeschreven als u ooit ‘machtigen’ had aangevinkt. Waarvoor dank.

 

 

Wat houdt het lidmaatschap in?

 • Bij aanvang van uw lidmaatschap ontvangt u een welkomstpenning.
 • U krijgt ieder jaar de jaarpenning, waarvan de oplage wordt bepaald door het ledenaantal. U kunt ieder jaar inschrijven op een speciaal voor de vereniging recent ontworpen inschrijfpenning, waarvan de oplage wordt bepaald door het aantal inschrijvingen.
 • Leden ontvangen De Beeldenaar, het tweemaandelijks tijdschrift van de VPK en het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
 • De jaarvergadering van de vereniging biedt gelegenheid het bestuursbeleid te bespreken en suggesties te doen.
 • Leden kunnen de eerder verschenen verenigingspenningen kopen (mits voorradig), zodat opbouw van een eigen collectie mogelijk is.

 

Meer informatie?

Neem contact op met het secretariaat.

 

Soorten lidmaatschap (per 2018)

 • Lidmaatschap beginnende kunstenaar/ontwerper – € 85,00 –
 • Lidmaatschap Nederland – € 145,00
 • Lidmaatschap / Donateurschap – € 190,00 of hoger
 • Lidmaatschap Europa € 161,50
 • Lidmaatschap buiten europa €  169,00

 

 

Aftrekbaarheid belastingen

Wij zijn een culturele AMBI instelling dus mag u van de belasting 125% aftrekken bij de post giften. (voor € 145 is dat € 181,25)

KvK nummer: 40531925

Uw lidmaatschap gaat in per 1 januari van het huidige jaar. 

Betalingbij voorkeur per machtiging.

IBAN: NL65 INGB 0000096820

Als u de BIC van onze bank nodig hebt: INGBNL2A

 

 

 

 

 

VPK stempel verpakking (1 van 1)   VPK stempel (1 van 1)